Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2013

Gdybym mogła schowałabym , Twoje oczy w mojej kieszeni
— Hey
Reposted fromquiethope quiethope viakornea kornea
Więc spleć palce z moimi palcami i chodź,
prowadź i daj się prowadzić.
— Hey
Reposted fromkahaluv kahaluv viakornea kornea
Sponsored post
Nie dobijaj się,
Nie otworzę Ci,
Nie wyglądam dziś przesadnie ładnie...
— HEY, sic!
Reposted fromreksi0 reksi0 vianotlongeryours notlongeryours
spać. przespać rok. 7 lat.
— hey
Reposted fromstefa stefa viaxmajek xmajek
A kiedy ona Cię kochać przestanie, zobaczysz noc w środku dnia 
Czarne niebo zamiast gwiazd, zobaczasz wszystko to samo co ja
— Hey, Zobaczysz
Reposted fromwhateverr whateverr vianotlongeryours notlongeryours
A niebo znów na głowę spada mi i nadziei coraz mniej na słońce... 
— Hey
Reposted fromadriannak adriannak vianotlongeryours notlongeryours
Nie ma mnie tu - duch ciało opuścił.
— hey
9671 ec5f 390
Hey/ MEGA Club 30.11.2012r
'zanim mnie połkniesz-skosztuj, dosładzaj mnie ..'
— hey
chciałabym móc zanurzyć głowę
w strumieniu twojej świadomości 
bezpowrotnie
chciałabym przez judasze oczu
twoich łagodnych 
spojrzeć
kto tam? kto jest w środku?
— Hey
Bo tu nic
Tylko śmierć
Usychanie tkanek
Rozpacz, że nie kochasz mnie
— Hey
Choćbyś z pistoletem zaszedł mi drogę
Powrotów nie będzie.
— Hey
Kobieta jest organizmem ultradoskonałym. Potrafi się regenerować po ekstremalnie ciężkich doświadczeniach. Przetrwa wszystko. 

— K. Nosowska
Reposted fromwelovekate welovekate viagoby goby
I twoje serce, zwraca na posadzkę chłodną, podniecenie
Całą czułość, uwielbienie
Bulimiczne serce zwraca na posadzkę
Całą moją miłość
Myjesz palce
— katarzyna nosowska -nomada
Reposted fromoohh oohh viaalevue alevue
Kobieta jest organizmem ultradoskonałym. Potrafi się regenerować po ekstremalnie ciężkich doświadczeniach. Przetrwa wszystko.
— Kasia Nosowska
Nie da się żyć, zwariuję jak nic.
— Nosowska
Reposted fromwioleta wioleta vianotlongeryours notlongeryours
Bliskim mów, gdyby pytali, że chwilowo zmieniłam adres, że w niebie leczę duszę z silnego przedawkowania rzeczywistości.
— Katarzyna Nosowska
Jestem tak głodna zrozumienia, opieki, że poprzeczne bruzdy na moim czole zdają się układać w napis „Welcome”. Pomimo tej desperacji przy wejściu dokonuję ostrej selekcji, której właściwie nikt nie przechodzi pozytywnie, bom nieufna jak ślepiec wypuszczony samotnie na przechadzkę po obcym terenie.
— 'Bliźniaczo Samotni' Nosowska
samobójczo Ci uległa jestem.
— Kasia Nosowska
Reposted fromMooonroe Mooonroe viakornea kornea
łykam plankton obietnic,
tragicznie miękka,
ciało gnę z rozkoszy niemal drętwa
— Kasia Nosowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...